Bến Bạch Đằng 2013 [Trấn Thành - Lý Hải]

Thể loại - Categories: 
Quốc gia - Country: 
Năm phát hành - Year: 

Hài kịch 1: Bến Bạch Đằng 2013
Diễn viên: Trấn Thành - Lý Hải - Hoàng Châu

Hài kịch 2:Trễ 2013
Diễn viên: Hoài Linh - Trường Giang - Hoàng Châu