Thay Ma Nhiễm Xạ

Nếu không xem được, hãy ấn phím F5. Hoặc tải lại trang (Refresh).

Thay Ma Nhiễm Xạ (Zombie 108)
Diễn viên: Morris Rong, Yvonne Yao and Sona Eyambe
Một loại virus được quân đội Đài Bắc và đội SWAT giám sát di tản, trên đường di chuyển đã để loại virus tràn ra ngoài và tấn công vào tất cả mọi người biến họ thành một đội quân zombie và tấn công vào những người trong thành phố.

Categories: 
//