Văn Hóa Tình Dục Ở Nhật Bản

Nếu không xem được, hãy ấn phím F5. Hoặc tải lại trang (Refresh).

phim Văn Hóa Tình Dục Ở Nhật Bản

Thể loại: Phóng sự / Gửi bình luận / Nội dung phim
Tên phim : Văn Hóa Tình Dục Ở Nhật Bản

Văn hóa tính dục khác nhau giữa các nước. Một số biểu hiện tính dục được chấp nhận ở nơi này thì bị lên án mạnh mẽ ở nơi khác. Đó cũng là lý do các nước khác thường rất dị ứng với nhiều cách thể hiện tính dục của dân tộc Phù Tang .

Categories: 
//